brandpunt+

onderzoek

Zo ziet openbaarheid van bestuur eruit

Jos Slats

KRO-NCRV deed voor het programma “Foute Shit!” bij het ministerie van Veiligheid en Justitie een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur en vroeg inzage in alle documenten die betrekking hebben op het gedoogbeleid voor soft drugs.

De afhandeling van het Wob verzoek werd vertraagd door een politieke complicatie. Bij het inventariseren van de documenten kwamen ook stukken naar boven die minister Van der Steur ernstig in verlegenheid zouden kunnen brengen.

Het regelen van de achterdeur

Het ministerie van Veiligheid en Justitie had zich onder zijn voorganger Ivo Opstelten altijd geprofileerd als een fel tegenstander van het reguleren van de wietteelt, maar achter de schermen bereidde het departement zich wel degelijk voor op het regelen van de achterdeur van de coffeeshop, en daarvan was de Tweede Kamer nooit officieel op de hoogte gesteld.

Verschillende scenario’s

Ambtenaren waren al anderhalf jaar bezig om “met het oog op de volgende kabinetsformatie” verschillende scenario’s uit te werken voor legalisering/regulering. Als die stukken via een televisieprogramma in de openbaarheid zouden komen, had de minister heel wat uit te leggen. Dus maakte Van der Steur de vlucht naar voren.

In strijd met de regels

Het verstrekken van de documenten aan KRO-NCRV werd  - in strijd met de regels van de Wet openbaarheid van bestuur -  uitgesteld om de minister de gelegenheid te geven om gauw nog even de Tweede Kamer te informeren.

Gecensureerde vorm

In een briefje aan de vaste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie meldde de minister dat hij gezien de maatschappelijke discussie over soft drugs zelf ook volop aan het nadenken was met zijn ambtenaren. Pas daarna stuurde het ministerie de documenten naar KRO-NCRV. In gecensureerde vorm, dat wel.

De meest interessante passages (over de verschillende scenario’s die ambtenaren hebben uitgewerkt) heeft de ministere onleesbaar laten maken.

Bekijk hier de reportage