brandpunt+

Nieuws

Politieke partijen willen stop op adoptie uit Bulgarije

De PvdA, SP, D66 en ChristenUnie vinden dat de adoptie van kinderen uit Bulgarije moet worden stopgezet totdat er verder onderzoek is gedaan. De partijen stellen dit naar aanleiding van de uitzending van Brandpunt Reporter van vanavond, waarin verschillende betrokkenen vertellen dat de adoptieprocedures in Bulgarije niet altijd goed worden gevolgd. Sinds 2010 kwamen ruim 80 Bulgaarse kinderen naar Nederland.

Geen enkele bij adoptie betrokken instantie in Bulgarije, zegt goed te kunnen controleren of adopties volgens de regels tot stand komen. Volgens betrokkenen gaan er daardoor kinderen naar het buitenland terwijl ze familie hebben in Bulgarije die voor ze wil zorgen. Dit mag niet volgens de Bulgaarse én internationale adoptiewetten.

Bulgaarse sociaal werkers, hulpverleners en een mensenrechtenadvocaat vertellen in Brandpunt Reporter dat kinderen te snel bij hun ouders worden weggehaald, vaak vanwege armoede. Vervolgens belanden de kinderen in een tehuis. Als ouders geen procedure starten, komen de kinderen automatisch beschikbaar voor adoptie. Maar veel ouders weten dat niet en het wordt ze ook niet verteld, zo blijkt uit de reportage.

De Bulgaarse Raad voor de Kinderbescherming bevestigt dat de procedures niet altijd gevolgd worden. Het Bulgaarse Ministerie van Justitie, die alle adopties moet goedkeuren, zegt in de uitzending deze procedures niet helemaal te kunnen controleren. Ook in de Bulgaarse politiek klinkt de oproep tot een stop. “Deze kinderen zouden in Bulgarije moeten blijven. Er wordt nu iets gedaan wat eigenlijk niet mag", aldus parlementslid Sultanka Petrova.

“Die procedure deugt dus onvoldoende om verantwoord door te gaan met adoptie uit dat land", zegt SP-Kamerlid Michiel van Nispen. De partij wil alle adopties nu stoppen. PvdA, D66 en de ChristenUnie willen dat er een onderzoek komt en dat de adopties uit Bulgarije lopende het onderzoek worden opgeschort.  “Ik wil er echt zeker van zijn dat Nederland niet ongewild een rol speelt in een procedure die meer weg heeft van kinderhandel dan van goed gecontroleerde adoptie", aldus CU-Kamerlid Gert-Jan Segers. Magda Berndsen van D66: "De adoptieketen en het ministerie moeten verantwoordelijkheid nemen en onderzoek doen naar de bevindingen van Brandpunt Reporter en kritisch bekijken of adoptie vanuit Bulgarije verantwoord is.”

In de uitzending laat de stichting die alle adopties naar Nederland regelt, Kind & Toekomst, weten dat er geen problemen zijn met de procedures naar Nederland. Maar Tweede Kamerlid Khadija Arib van de PvdA zegt daar niet meer zeker van te kunnen zijn als er in Bulgarije dergelijke zorgwekkende verhalen worden verteld. “Het volgen van de formele procedures hoeft niet altijd te betekenen dat het belang van het kind voorop staat. Dus als een kind voor adoptie naar het buitenland gaat, kan het ontvangende land dat nooit echt controleren", aldus Arib.

Brandpunt Reporter, zondagavond 18 oktober, 22.35 uur, NPO 2