brandpunt+

reactie

Ministerie van Volksgezondheid zegt: niks aan de hand

Jos Slats

Het RIVM vond in meer dan 90 procent van de onderzochte monsters nederwiet uit coffeeshops restanten van één of meer bestrijdingsmiddelen.

Omdat het om een éénmalige meting ging, adviseerde het Rijksinstituut het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) om de kwaliteit van wiet voortaan jaarlijks te controleren. Maar die aanbeveling legt het ministerie naast zich neer, blijkt uit onderzoek van het programma “Foute Shit!”.

Volgens VWS levert het roken van nederwiet met pesticiden geen gevaar op voor de volksgezondheid. Dat is een opmerkelijk standpunt, omdat daar volgens deskundigen nooit serieus onderzoek naar is gedaan. Lees hieronder de reactie van het ministerie.

"Het klopt dat er in 23 van de 25 onderzochte monsters restanten van pesticiden werden aangetroffen. De hoeveelheden van de aangetroffen pesticiden zijn echter dermate laag dat het geen risico vormt voor de gezondheid van gebruikers. Ook hebben we laten onderzoeken of de monsters giftige plantenschimmels bevatten: die werden bij geen enkel monster aangetroffen.

VWS heeft nooit concrete signalen ontvangen dat gebruik van in coffeeshops gekochte cannabis heeft geleid tot gezondheidsschade als gevolg van vervuiling met pesticiden. Zekerheidshalve heeft VWS dit door het RIVM laten onderzoeken, en het RIVM komt dus tot de conclusie dat er geen gezondheidsrisico’s door deze factor zijn.

Omdat het onderzoek laat zien dat er geen gevaar is voor de gezondheid is er geen aanleiding om verder onderzoek te laten doen. Mochten er in de toekomst wel dergelijke signalen komen, dan kan het onderzoek herhaald worden, zo mogelijk in combinatie met de THC-monitor. Op dit moment is daar dus geen aanleiding voor."

Bekijk hier de reportage