brandpunt+

Rapporten

Hoe een Amsterdams kinderdagverblijf gemeente én ouders bedriegt

Ruth Nederveen

Myrthe Buitenhuis

Ouders die denken hun kind veilig op het kinderdagverblijf achter te laten. Maar zodra ze de deur uit lopen worden de kinderen weer in hun jas gehesen en de hele dag naar buiten gestuurd. In de brandende zon, doorweekt van de regen of huilend van de kou. Het is een jaar lang dagelijkse realiteit op een Amsterdams kinderdagverblijf. Totdat de GGD inspecteurs het ontdekken en de crèche per direct sluiten. Maar hoe kon er een jaar lang met kinderen worden gesleept zonder dat iemand het in de gaten had? Reporter onderzoekt misstanden in de kinderopvang.

Kinderen worden in hun jas gehesen en de hele dag naar buiten gestuurd. In de brandende zon, doorweekt van de regen of huilend van de kou.

Bekijk hier de reportage

Pas na de sluiting in oktober 2015 van het Amsterdamse kinderdagverblijf 24/7 Kids aan het Columbusplein blijkt hoe de eigenaresse zowel ouders als ook de gemeente structureel misleidt om wantoestanden verborgen te houden.

Al vanaf 2010 leidt de eigenaresse de kinderopvang; ze heeft toestemming om maximaal twaal kinderen op te vangen. Maar het laatste jaar zijn er dagelijks te veel kinderen, variërend van enkele tot maar liefst achttien kinderen boven het maximum. Hoe kon dit een jaar lang verborgen blijven voor iedereen? Een inkijkje in een systeem om kinderen bewust weg te houden uit het blikveld van de inspectie om niet betrapt te worden, en ouders het gevoel te geven dat er goed voor hun kinderen gezorgd werd.

Een inkijkje in een systeem om kinderen bewust weg te houden uit het blikveld van de inspectie
 • Om te verbergen dat te veel kinderen worden opgevangen zijn er twee agenda’s: één voor de GGD met het juiste aantal kinderen die in het pand aanwezig zijn en één verstopte agenda met het echte aantal kinderen – zij die op de groep aanwezig zijn én de kinderen die naar buiten gestuurd worden.
   
 • Dagelijks worden kinderen geselecteerd; zij die binnen mogen blijven en zij die naar buiten moeten. De laatste groep zijn kinderen die nog niet kunnen praten, en het dus niet aan hun ouders kunnen vertellen. De kinderen van de oudercommissie en van kritische ouders mogen in het kinderdagverblijf blijven.
   
 • Voordat de kinderen naar buiten gaan, worden zij apart gezet in het hobbyhok van het buurthuis waarin de kinderopvang is gevestigd. Dit hok is niet geschikt om kinderen op te vangen. Er zijn allerlei machines en materialen die gevaarlijk zijn. De leidsters en stagiaires moeten de kinderen daar zo stil mogelijk houden, zodat de ouders niet merken dat er in het pand nog meer kinderen aanwezig zijn. Zodra de groep compleet is vertrekken de leidsters/stagiaires met een vierlingwagen en een bakfiets naar buiten.
   
 • Er wordt scherp rekening gehouden met eventuele onaangekondigde bezoeken van de GGD. Daarom is de ‘buitengroep’ standaard weg van 09.00-11.30 en 12.00-15.00 uur.
   
 • Via een Whatsapp-groep communiceren de binnen- en buitengroepmedewerkers en de eigenaresse met elkaar. Niet alleen om te waarschuwen als een ouder of de GGD in de buurt is, maar ook om kinderen ‘om te ruilen’ of te vragen of ze terug mogen komen omdat het zo koud is of het regent.
   
 • Om te voorkomen dat ouders merken dat hun kinderen continue buiten zijn, mogen de medewerkers niet op drukke plekken komen en moeten ze de straten vermijden waar ouders wonen. Als ze hen toch tegenkomen verzinnen ze een smoes, bijvoorbeeld dat ze net in het park zijn geweest en op de weg terug. Een buitenlocatie mag maar een beperkt aantal malen worden bezocht, zodat het zo min mogelijk opvalt.
   
 • De kinderen die buiten zijn, kunnen niet zoals gebruikelijk in een bedje slapen, dus slapen zij in de wandelwagen, op een bankje in het park, of zittend aan tafel in het hobbyhok. Als ouders vragen hoe het komt dat kinderen zo moe zijn, luidt het standaardantwoord dat het een leuke, intensieve dag was met veel activiteiten.
   
 • Omdat de buitengroep tussen de middag maar een half uur binnen is, moet er haast gemaakt worden om alle kinderen eten te geven en te verschonen. Het komt ook voor dat de warme maaltijd vervangen wordt door een krentenbol onderweg. De ouders krijgen te horen dat de kinderen een warme maaltijd hebben gekregen.
   
 • Als van de buitengroep een kind terug moet naar het Columbusplein omdat het wordt opgehaald, dan is er intensief Whatsapp-contact om te kijken of de ‘kust veilig’ is. De medewerker van buiten sluipt dan door de achterdeur naar binnen, trekt het jasje en schoentjes uit en brengt het kind terug op de groep.

Deze reconstructie is tot stand gekomen na vertrouwelijke gesprekken met ouders en oud-medewerkers van kinderdagverblijf 24/7 Kids.