brandpunt+

op zoek naar de plus

Wij Nederlanders zijn relatief tevreden mensen – als het op onszelf aankomt. Uit onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau blijkt elke keer weer dat we vinden dat het met ons weliswaar goed gaat, maar dat dit niet geldt voor de rest van ons land. Want daar, zo geven we dan aan, maken we ons grote zorgen over.

In Italië is de werkloosheid al langere tijd vervelend hoog: twaalf procent. Een niet te bagatelliseren drama, waar lokale media logischerwijs veel aandacht aan besteden. Misschien wel te veel. Want uit een peiling onder Italianen blijkt dat ze inmiddels zelf denken dat de werkloosheid 49 procent bedraagt. Een beeld dat je ze, gezien de berichtgeving waaraan ze worden blootgesteld, niet helemaal kwalijk kunt nemen.

Voor dergelijke beelden zijn ook wij journalisten verantwoordelijk. Van oudsher zoeken we naar misstanden, besteden we vooral aandacht aan controverses. Als die zijn vastgelegd, gaat de camera uit, en verdwijnen pen en papier weer in de borstzak.

We leven in een tijd waarin terrorisme, klimaatverandering en economische crises voor verstrekkende onzekerheid zorgen. Dat staat, en de ernst daarvan kennen we als geen ander. Toch willen we journalistiek bedrijven met open vizier, en met oog voor de nuance. Want hoe je het ook wendt of keert: in de geschiedenis van de mensheid zijn er bijvoorbeeld nog nooit zo weinig oorlogsslachtoffers geweest als in de afgelopen twintig jaar. We worden beter onderwezen, de middenklasse groeit wereldwijd, en het aantal baby’s per vrouw neemt vrijwel overal af.

Dat roept de vraag op wat de taak is van de journalistiek. Natuurlijk, wij moeten tegels lichten, de macht controleren, een stem geven aan hen die niet worden gehoord. Alleen: we hebben ook een morele verplichting een zo compleet mogelijk beeld van de werkelijkheid te schetsen.

Dat laatste zien we als onze voornaamste opdracht. De wereld is vervloekt met een aantal problemen, maar ook gezegend met een groot aantal mensen dat hard werkt aan een oplossing, en op inspirerende wijze perspectief biedt voor hoe het ook kan. Voor hen willen wij onze ogen niet langer sluiten. Zij vormen namelijk een even integraal onderdeel van het grote plaatje als de problemen die ze te lijf willen gaan.

Betekent dit dat Brandpunt+ een goednieuws-platform is? Nee, geenszins. Betekent het dan dat er op onze redactie louter blijhoofden rondlopen? Ook al niet. We vinden alleen dat het tijd wordt om via onze verhalen een volledig wereldbeeld te schetsen; dat het zoeken naar inspiratie even belangrijk is als het aankaarten van problemen. We vinden dat het onze taak is om bij de grote thema’s van onze tijd op zoek te gaan naar perspectief; waar mogelijk naar oplossingen, en anders op z’n minst naar handvatten. We vinden dat het tijd wordt om een stem te geven aan hen die keihard werken om er iets van te maken – hoe groot de uitdaging soms ook lijkt, en hoe uitzichtloos het ploeteren soms ook voelt.

We vinden dat het tijd is om op zoek te gaan naar de plus.

Bij Brandpunt+ staat het verhaal centraal. Vanuit de inhoud bepaalt de redactie waar en hoe het verhaal wordt verteld - online of op tv. Via short form of een blog, een tv-reportage van twintig minuten of een infographic. Of op meerdere platforms tegelijk. Brandpunt+ is vanaf dinsdag 30 januari twee keer per week op tv: dinsdag en donderdag om 21.00 uur op NPO 2. Online zijn we vanaf 22 januari 24/7 aanwezig.