brandpunt+

Recap

Hoe we vechten tegen een eeuwige vijand: het water

Pete Wu

We moeten tegenwoordig iets harder werken, maar we kunnen het (weer) terugdringen: onze eeuwige vijand, onze enige zegen, het water.

Dit is een van de mooiste gedichten van de New Yorkse dichter Sarah Kay:

Because there's nothing more beautiful than the way the ocean refuses
to stop kissing the shoreline, no matter how many times it's sent away


Maar wat als die oceaan zich steeds meer op Weinstein-esque manier gaat gedragen tegen onze Nederlandse kustlijn? Doen we wel genoeg aan die stijgende zeespiegel en de steeds vaker voorkomende overlast van extreme regenval?

Het is de mythe van de droge voeten, zo wordt onze Liesbeth Staats deze week verteld in Brandpunt. Wij Nederlanders weten dat er in de strijd tegen water geen garanties bestaan, maar toch denk je bij jezelf: mij gaat dat niet gebeuren, mijn voeten blijven droog. We hebben het aankomende water onder controle, toch? Nou dan?

Maar een groot deel van Nederland leeft onder het NAP. Gelukkig wordt er aan de weg getimmerd, of liever: gemeten. Slimme wetenschappers meten in het Waddengebied namelijk de zandstromen onder water. Zo brengen ze in kaart hoe het zand zich daar verplaatst. En als je weet hoe dat gebeurt, dan kun je op bepaalde plekken zelf extra zand aanleggen, opdat de natuurlijke stromingen er vervolgens voor zorgen dat wij zelf geen dijken meer hoeven te leggen.

Op iets vaster land, bij de Biesbosch en Gorinchem, zorgt kuddebeheerder Tanja de Bode voor Schotse Hooglanders en wat geenszins verdwaalde paarden en waterbuffels. Deze dieren grazen de hele dag de bufferzone kaal, waardoor er genoeg water blijft liggen –  dat dus niet over onze dijken komt. We zien in Brandpunt ook Ivo Tanis, ruimtelijk ontwerper bij Buro Regen & Water. Samen met twee andere partners binnen het door Waternet geïnitieerde project Amsterdam Rainproof – PlanBruist en UrbanBoost – is Ivo in Amsterdam te vinden als 'Regenwacht'. Vanuit dit initiatief wil hij Amsterdammers bewust maken van de risico’s van waterschade en – overlast en met hen naar oplossingen zoeken. Hij krijgt steeds meer meldingen van hevige regenbuien, wat in de stadse omgeving voor problemen kan zorgen. Hij en zijn collega’s bouwen onder andere plekken met putten waar het regenwater tijdelijk kan bufferen.

Zo vechten we tegen en werken we samen met het water. Maar om in de toekomst écht zo veel mogelijk droge voeten te garanderen, moeten we misschien kijken naar het verleden en het aanpakken zoals we dat ooit deden met de Deltawerken: met z'n allen.

Lees je dit artikel in Facebook Instant Articles? Je kan de Brandpunt-repo op onze site terugkijken, en wel hierrrr.