brandpunt+

Reactie

Reactie Pieter Jan Leusink

Ruim een week geleden hebben we Leusink benaderd om de aantijgingen aan hem kenbaar te maken. Vervolgens hebben we hem gevraagd om een officiële reactie. Hij gaf via zijn advocaat de volgende verklaring af:

"De heer Leusink ontkent de aantijgingen. Hij beschouwt deze als roddel, achterklap en onwaarheden, terug te voeren op meningsverschillen van zakelijke aard.

De rechter is de enige juiste instantie om te oordelen over dergelijke beschuldigingen. Nu wordt een zoveelste trial by media opgetuigd. Kenmerkend voor een dergelijk event is dat de schuld van de beklaagde op voorhand vast lijkt te staan. De beklaagde moet vervolgens bewijzen dat hij iets niet heeft gedaan. De gebruikelijke waarborgen bij het proces van waarheidsvinding ontbreken. De heer Leusink werkt niet mee aan een dergelijk media-event en daarom laat hij het hierbij."