brandpunt+

Even bellen met

Vaak is de afstand tussen ouders en leraren te groot. Zo verkleinen we die kloof

Pete Wu

Sommige ouders spreken de taal amper, en hebben zo weinig zicht op wat er goed of slecht gaat op school. Leraren hebben vaak werk zat. Gelukkig zijn er brugfiguren die dit gat dichten.

Stel: je kan als jonge ouder geen Nederlands en moet nog je weg vinden in de maatschappij, je weet niet waar je terecht moet voor schooladvies, en wat je met je kind aan moet na schooltijd. Klinkt problematisch, toch? Maar zie daar de oplossing: de brugfiguur, de verbindende factor tussen jou en de school. 

Op meer dan veertig basisscholen in het Belgische stadje Gent lopen deze zogenoemde brugfiguren rond. Ze fungeren als de voelsprieten van het schoolplein, voelen aan wat een ouder of kind nodig heeft, betrekken ouders bij het schoolleven van het kind en drinken een kopje koffie met iedereen. Dat is nodig: de invloed van school op kinderen is logischerwijs fors; bij elkaar zitten de goede zielen er zo’n vijftien jaar op. En het lijkt te werken, volgens de gemeente Gent, die al twintig jaar vertrouwt op deze mensen. 

Een van deze brugfiguren, Nezhlya, 38 jaar, werd een jaar lang gevolgd in de nieuwe documentaire Je mag altijd bij mij komen. Zij is tegelijkertijd bemiddelaar tussen leraren en ouders, tolk, vertrouwenspersoon, vredestichter, maatschappelijke werker, en soms ook een beetje mama of juf.

Zelf kwam ze tien jaar geleden uit Bulgarije met haar familie. Met een lerarendiploma en vier jaar ervaring voor de klas op zak zag ze hoe brugfiguren op de school van haar eigen kinderen een belangrijk verschil maakten: ze raakte meer betrokken bij het leven en onderwijs van haar kind – iets wat ze met alleen contact met de docent niet zou hebben meegekregen. Het inspireerde haar om zelf ook zo’n brugfiguur te worden, vooral voor ouders die wat minder te makken hebben, of lijden onder sociale onzekerheid.

We spraken haar over de moeilijke en de prettige momenten van haar rol als brugfiguur.

Nezhlya, dat kan niet altijd makkelijk zijn, zo’n brugfunctie. Wat zijn moeilijke momenten in je baan?

“Als brugfiguur moet ik vaak een evenwichtsoefening doen: ik ben een vertrouwenspersoon voor de ouders, maar ook voor de school. Ik moet dus onpartijdig blijven. Stel je voor dat ouders een signaal afgeven in verband met de school of een van de leerkrachten. Het is mijn taak als brugfiguur om ervoor te zorgen dat ouders zich gehoord voelen. Ze komen bij mij met een vraag en verwachten een oplossing. Het is aan mij om ze in dialoog te brengen met de school en vervolgens met een oplossing te komen.”

Kun je een voorbeeld geven van wanneer je in een spagaat zit?

“Er ontstaan bijvoorbeeld vaak misverstanden. Door de taal of cultuur van de ouders, door onbegrip van het schoolbestuur. Dan is het aan mij om de twee partijen rond de tafel te krijgen en de plooien glad te strijken.”

Wat zijn momenten waarop je merkt dat je echt nodig bent als brugfiguur?

“Het is eigenlijk altijd nodig. Een leerkracht is betrokken bij het kind, maar heeft niet overal tijd voor. Hij of zij staat voor de klas en heeft een hiërarchische relatie met een kind. Ik ben een onafhankelijk persoon, ik geef geen les. Ik kan tijd maken voor de ouders en het kind wanneer zij er de tijd voor hebben, ik kan me aanpassen aan hen en een vertrouwensrelatie met de ouders opbouwen. Ik geef mijn tijd.”

Wanneer is je functie geslaagd?

“Het gaat om emancipatie en betrokkenheid, van zowel ouders als kinderen. Als ik zie dat een kind veel plezier beleeft, en meedoet aan bijvoorbeeld vrijetijdsactiviteiten. Het is namelijk niet altijd evident voor kwetsbare ouders dat zoiets erbij hoort, dat zoiets helpt bij je weg vinden in de maatschappij. Ik probeer daar zoveel mogelijk bij te helpen en drempels weg te nemen. Als een kind iets doet in bijvoorbeeld de buurtbibliotheek en er de volgende dag over vertelt, dan maakt dat me blij. Het geeft aan hoe een kind verder komt.”

Moeten we brugfiguren invoeren op alle scholen?

“Ik geloof er echt in. Als we naar de cijfers kijken… ik zag dat de kinderarmoede aan het stijgen is. Dat zijn zorgwekkende cijfers. Brugfiguren kunnen echt helpen. Er is nog veel werk, in België maar ook in Nederland en de rest van Europa.”

Je mag altijd bij me komen gaat deze week, in het kader van de Nationale Onderwijsweek 2017, op 3 oktober in première en wordt door KRO-NCRV uitgezonden om 22:55. Meer over de Nationale Onderwijsweek, die in Nijmegen plaatsvindt, lees je hierrr.