brandpunt+

Interview

De springplank van Dilan Yeşilgöz

Jamie Schemkes

In de rubriek Springplank vertellen bekende en minder bekende Nederlanders wie de bepalende persoon in hun carrière of leven is geweest. Wie ze tot grote hoogte stuwde, of uit een dal lanceerde. Ditmaal: kersvers VVD-kamerlid Dilan Yeşilgöz (1977).

“Toen ik 8 jaar was ben ik met mijn ouders en zusje vanuit Turkije naar Nederland gevlucht. We waren politieke vluchtelingen. Mijn ouders zetten zich in voor gelijke rechten voor minderheden, door onder andere te demonstreren en stukken te schrijven. Dat werd niet geaccepteerd. Op een geven moment verdwenen hun vrienden die zich hier ook voor inzetten een voor een in de gevangenis. Wij moesten vluchten voordat mijn ouders hetzelfde lot zou treffen. Naarmate je ouder wordt, besef je pas wat voor les dat eigenlijk is geweest.”

“Mijn ouders hebben allebei hun makkelijke leven -en ze hadden echt een heel mooi en goed leven- opgegeven om te strijden voor de rechten en vrijheid van een ander. Dat is een enorme inspiratie. Zij hebben mij geleerd hetzelfde te doen. Ook als iemand niet aan jouw kant staat en het niet met je eens is, mag hij zijn mening hebben. Sommige dingen zijn de moeite waard om voor te staan en voor te strijden. Wat ik nu in mijn leven op mijn manier probeer te doen, vindt natuurlijk zijn oorsprong daar.”

“Mijn ouders zijn snel geïntegreerd in de Nederlandse samenleving. Ze gingen meteen Nederlands leren, vonden: als dit ons land wordt, moeten we hier de krant kunnen lezen en met de buren kunnen praten.”

“Ik heb mij als vrouw, als vluchteling, nooit slachtoffer gevoeld, dankzij de sterke mensen, en met name de vrouwen, in mijn familie. Mijn gelijkheid aan ieder ander is vanzelfsprekend. Hiermee wil ik niet zeggen dat iedereen dat zo ervaart. Ik spreek vanuit een bevoorrechte positie die ik van mijn ouders heb meegekregen. Maar ik denk dat een groot deel van de mensen in Nederland ontiegelijk veel kansen heeft terwijl mensen soms neigen te denken vanuit beperkingen. Ik geloof heel erg in de kracht en vrijheid van het individu en dat je als overheid randvoorwaarden moet scheppen. Maar ik heb veel vertrouwen in dat individu. Ik zie mensen niet, omdat ze toevallig allochtoon of vrouw zijn, als slachtoffers die je moet redden.”

“Daar komt trouwens mijn tweede springplank om de hoek kijken: demotivatie. De mensen die je onderschatten en denken dat jij iets niet kan. Die halen in mij altijd iets extra’s naar boven. Onderschat worden is in die zin een prettig uitgangspunt, omdat je dan kunt laten zien wat je echt in je hebt. Zo werkt dat voor mij tenminste. Ik vind het onverteerbaar als mensen kijken naar je achtergrond en verhaal, en er op basis daarvan vanuit gaan dat je, bijvoorbeeld, een bepaald niveau niet aan zou kunnen. Of dat je ouders sowieso geen Nederlands spreken. En dat je vast nog nooit in een museum bent geweest. Ik heb dat bijvoobeeld sterk ervaren op school, waar ze er vanuit gingen dat het beter voor me was om naar de havo te gaan, terwijl mijn cijfers hoog genoeg waren en alles erop wees dat ik naar het vwo kon. Ze dachten dat het te ingewikkeld zou worden, dit leek ze beter voor mij. Zo’n paternalistische houding maakt mij enorm boos. Ik voelde me gesterkt door die negatieve invloed, het zorgde ervoor dat ik juist het tegendeel wilde bewijzen.”

“Ik ben opgegroeid met het feit dat vrijheid niet vanzelfsprekend is, iets wat in Nederland moeilijk tastbaar te maken is. Ik wil er alles aan doen om te voorkomen dat onze vrijheid hier ingeperkt wordt. D'r zijn verschillende manieren om dat te doen, en de politiek is er daar één van. Ik ben gaan snuffelen bij diverse linkse partijen, ben bestuurslid bij de SP Amersfoort geweest. Daar realiseerde ik me dat dat wat ik altijd al was, liberaal heet.”

Dilan Yeşilgöz (Ankara, 1977) is sinds maart 2017 Tweede Kamerlid voor de VVD, waar ze de portefeuilles ontwikkelingssamenwerking, emancipatie en mediabeleid onder haar hoede heeft. Eerder was ze raadslid en bestuursadviseur van het College van B&W in Amsterdam en was ze eigenaar en senior-adviseur van Bureau DNW. Ze studeerde Cultuur, organisatie en management aan de Vrije Universiteit en liep stage bij GroenLInks. Ook werkte ze als bestuurslid bij de SP Amersfoort.

Foto: Lex van Lieshout/ANP. Headerillustratie: Hannah Vischer