brandpunt+

Precap

Bedrijfsleiding op de hoogte van klachten over wangedrag dirigent Pieter Jan Leusink

Bedrijfsleiders waren op de hoogte van de seksuele intimidaties van de dirigent, zo verklaren twee vrouwen openlijk in het televisieprogramma Brandpunt+. De vrouwen die gewerkt hebben met dirigent Leusink vertellen hoe hij hen seksueel intimideerde en hoe zij hun beklag deden bij de bedrijfsleiding. Het gedrag van Leusink werd door twee vrouwelijke bedrijfsvoerders gebagatelliseerd en weggehoond, zo vertellen de vrouwen in de uitzending.

In vertrouwen vertelden twintig mensen ons over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van dirigent Pieter Jan Leusink. Vier van hen deden hun verhaal in onze reportage Achter de Schermen, die twee maanden geleden op televisie te zien was.

Leusink liet via zijn advocaat weten dat het om roddel en achterklap zou gaan. De aantijgingen kwamen van mensen met wie hij een zakelijk conflict zou hebben gehad. Maar: het online meldpunt voor seksueel grensoverschrijdend gedrag, Mores Online, kreeg nadat onze reportage uitgezonden was nieuwe meldingen binnen, weer over Leusink. 

Dat Leusink alle beschuldigingen ontkent en wegzet als leugens, ervaren twee musici die ook voor hem hebben gewerkt, als dusdanig kwetsend dat zij besluiten met hun verhaal naar buiten te treden. Ze doen dat niet anoniem, maar openlijk en herkenbaar. “Hij heeft dit soort dingen toch echt gedaan, dus tenzij er iets mis is met zijn geheugen, denk ik niet dat hij zomaar kan ontkennen dat dit gebeurd is,” zegt een van hen. Ze weet het nog precies: “Hij vroeg me aan mezelf te zitten. Hij vroeg me ook hoe het voelde als ik een orgasme had.” Zij geeft aan dat: zij zich als een rat in de val voelde, als Leusink met haar in een ruimte was; zij bang was, en haar telefoon en haar bankpas na het incident altijd bij zich te dragen, zodat ze weg kon rennen als dat nodig was. “Ik kan achteraf amper geloven dat ik daarin ben blijven zitten. Al die maanden.” 

Het is dan ook een kans uit duizenden, om met een succesvol orkest als dat van Leusink te mogen werken. “Ik was jong, het was mijn eerste echte werkgever. Mijn eerste baan”, legt een andere musicus uit. “Hij liep zo op me af, met zijn handen naar voren, alsof hij aan mijn borsten wilde zitten. Toen zei ik tegen hem, zoiets van ‘Dat wil ik niet. Ga weg, flikker op.’ Toen liep hij door en toen zei hij, zo vertelt de musicus, ‘Nou, Marjolein. Op deze manier kom je er natuurlijk niet.’”

Ook de nieuwe aantijgingen worden met klem ontkend. Het volledige weerwoord van de heer Leusink en één van de bedrijfsleiders zal in de uitzending worden gepubliceerd. De andere medeweker is niet meer werkzaam voor Leusink en bleek onbereikbaar voor commentaar.

Op geluidsopnames in het bezit van Brandpunt+ is te horen dat de zakelijke leiding van het koor en orkest van Leusink weet van klachten over grensoverschrijdende gedrag.