brandpunt+

Reportage

Vrijwillig 30 Syrische vluchtelingen in huis nemen? Deze vrouw deed het!

Herman Vijlbrief

Afgelopen februari begint Lian Priemus een opvang voor dertig Syriërs. Ze heeft een half jaar de tijd om deze kleinschalige opvang tot een succes te maken. De grote vraag is: gaat dat lukken?

Bekijk hier de reportage

Kleinschalige opvang voor vluchtelingen? Het kan wel!

Dat is het motto van Lian Priemus uit Amsterdam Oost. Toen Nederland afgelopen jaar te maken kreeg met een enorme toestroom van vluchtelingen, vroeg zij zich af: waarom zitten deze mensen maandenlang met duizenden bij elkaar in lekkende tenten in Heumensoord? Is kleinschalige opvang niet veel beter? En: kunnen we niet een groep van dertig vluchtelingen zelf opvangen?

Nee, zei de regering. Nee, zei ook het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA). Maar Lian Priemus zei: het kan wél. En ze besloot het gewoon te doen, in een leegstaand kantoorpand in Amsterdam. Brandpunt volgde haar het afgelopen half jaar in dat proces.

Eind februari maakt en we deze reportage over het initiatief:

Welkom in Oost 23 Feb 2016 Welkom in Oost

Maar dan moet het echte verhaal nog beginnen. Het starten van een eigen opvang blijkt een emotionele achtbaan waarin Lian en ‘haar’ bewoners veel voor de kiezen krijgen. Frustratie vanwege de bureaucratie bij het (niet meewerkende) COA, blijdschap na het krijgen van een verblijfsvergunning. Verdriet vanwege het lange wachten op gezinshereniging.

Dertig Syriërs met verschillende geloofsovertuigingen, uit verschillende regio's en in verschillende gezinssamenstellingen (families, alleenstaande mannen, vaders van wie vrouw en kinderen nog in Syrië verblijven) wonen samen in wat ze zelf ‘klein Syrië’ zijn gaan noemen.

Kleinschalige opvang voor vluchtelingen? Het kan wel!

De deadline is duidelijk: op 1 augustus gaat de tijdelijke opvang dicht. Tot dat moment volgen we Lian en de bewoners, waarbij de centrale vraag is: lukt het haar deze kleinschalige opvang tot een succes te maken?

Blijft er voldoende draagvlak vanuit de buurt? Krijgen alle bewoners op tijd een verblijfsvergunning en een woning in Amsterdam? Met andere woorden: die kleinschalige opvang, kan het écht?