brandpunt+

Reportage

Vitaminepillen kunnen wel degelijk schade veroorzaken

Nick Felix

Het slikken van multivitamine is niet altijd een goed idee. Sterker nog: het kan zelfs schade veroorzaken. Hooggedoseerde vitaminepillen bevatten soms vele malen de veilige dosis vitamine B6.

Risico’s
De winkels staan vol met potjes multivitaminen en B-vitaminen. Vaak worden ze aangeprezen met wervende teksten als ‘goed voor het geheugen’ en ‘goed voor het zenuwstelsel’. Toch zitten er soms juist in deze pillen zo veel vitamine B6 dat ze problemen met het zenuwstelsel kunnen veroorzaken. Dit is vooral een risico bij langdurig slikken van pillen met veel vitamine B6.  De uiteinden van de zenuwen in de ledematen kunnen hierdoor beschadigen. Deze aandoening, neuropathie geheten, kan leiden tot gevoelloosheid, tintelingen of ernstige zenuwpijn in de handen of voeten.

Bijwerkingen
Het Bijwerkingen Centrum Lareb krijgt regelmatig meldingen binnen over klachten door een te hoge dosering B6. “ Er zijn mensen die het dekbed niet meer op hun tenen kunnen verdragen,” meldt Agnes Kant, directeur van het Lareb. Maar lang niet iedereen meldt de bijwerkingen, en de link met vitamine B6 wordt ook niet altijd gelegd. Ook niet door de huisarts of de specialist in het ziekenhuis. Vaak vermoeden huisartsen zelfs een vitaminetekort, maar wijst bloedonderzoek anders uit.

Er zijn mensen die het dekbed net meer op hun tenen kunnen verdragen
Agnes Kant, directeur van het Lareb

Onderzoek
Het Gelderse Vallei Ziekenhuis in Ede ziet het aantal mensen met hoge tot extreem hoge vitamine B6-waarden in het bloed de afgelopen jaren stijgen. ‘Het gaat om het dubbel tot het tienvoudige of nog meer dan de normale bovengrens’, stelt klinisch chemicus Jacqueline Klein Gunnewiek. Het ziekenhuis doet samen met de universiteit van Wageningen onderzoek naar B6-gehalten in het bloed. In de gevallen van hoge waarden bleken deze mensen inderdaad pillen met vitamine B6 te slikken. Hun bloedwaarden daalden nadat ze hiermee stopten en de klachten verdwenen vaak ook.

Bovengrens
Dat een overschot aan vitamine B6 schadelijk kan zijn, is langer bekend. Daarom hebben de Gezondheidsraad en de Europese voedselautoriteit EFSA een maximaal aanvaardbare bovengrens voor vitamine B6 vastgesteld, van 25 milligram per dag. Daarboven kunnen klachten optreden, al krijgen sommige mensen al bij minder klachten. Die 25 mg is bijna 17 keer de aanbevolen dagelijkse hoeveelheid (ADH) van 1,5 mg. Zo’n hoeveelheid kun je vrijwel onmogelijk via de voeding binnenkrijgen. Via vitaminepillen is dat echter gevaarlijk gemakkelijk.