brandpunt+

Reactie op uitzending Brandpunt

Verklaring Stichting Rigpa Nederland

Cas de Jong

In de uitzending van 13 juni van Brandpunt komen meerdere aantijgingen van vermeend seksueel misbruik binnen de Boeddhistische Gemeenschap naar voren. Via onderstaande verklaring reageert Stichting Rigpa Nederland hierop.

De Stichting Rigpa Nederland wil graag benadrukken dat welke vorm van misbruik dan ook binnen onze Boeddhistische gemeenschap onacceptabel is. Onze deuren staan al tientallen jaren open voor een breed publiek en dat willen we graag zo houden. Elk van onze studenten moet zich prettig en veilig voelen binnen onze gemeenschap. Dat is onze verantwoordelijkheid.

Vele duizenden studenten hebben in al die jaren kennis gemaakt met de bijzondere Boeddhistische waarden tijdens lezingen, conferenties, cursussen en meditaties. Alles is bij Rigpa gericht op de spirituele ontwikkeling van het individu, die elementair is voor ieders welzijn. Juist in de snelle wereld van tegenwoordig is daar meer en meer behoefte aan.

Niet alleen is iedereen altijd en overal bij ons welkom, ook moet alles bespreekbaar zijn. Dat is een bestaansvoorwaarde. Daarom zijn ook de persoonlijke aantijgingen tegen en harde kritiek op onze oprichter Sogyal Rinpoche nadrukkelijk binnen onze stichting besproken. Ook mevrouw Oane Bijlsma in uw reportage heeft zelf volop de ruimte gekregen om binnen Rigpa haar kritische verhaal te doen. Het is uitermate te betreuren dat zij geen goede herinneringen heeft aan haar tijd als vrijwilliger binnen Rigpa.

De Boeddhistische gemeenschap in Nederland maakt volop deel uit van de samenleving. Nogmaals, wij zijn er voor een breed publiek. Mede daarom heeft Rigpa zich binnen de Boeddhistische Unie Nederland (BUN; de in 1990 opgerichte vereniging van boeddhistische groeperingen in Nederland) sterk gemaakt voor het instellen van een onafhankelijk meldpunt voor misstanden en misbruik. En ook voor de benoeming van een extern, onafhankelijk vertrouwenspersoon.

Wij kennen de concrete feiten niet waarover Oane Bijlsma in uw uitzending melding maakt en kunnen er derhalve niet over oordelen. Maar laat duidelijk zijn dat binnen onze boeddhistische omgeving in Nederland voor misbruik geen plaats is. Om die woorden verder kracht bij te zetten, zet de Stichting Rigpa zich binnen de BUN tevens in voor het opstellen van een ethische gedragscode.”