brandpunt+

Nieuws

"Het schadeprotocol voor aardbevingsslachtoffers is waardeloos"

Herman Vijlbrief

Jelle Broekroelofs

Vereniging Eigen Huis wil dat er een einde komt aan het gesol met Groninger aardbevingsslachtoffers. De vereniging voor woningbezitters pleit voor een “radicale trendbreuk” met de huidige werkwijze van de aanpak van aardbevingsschades.

Dat blijkt uit een brief van de Vereniging Eigen Huis aan de Tweede Kamer gedateerd 15 juni 2016. “De enorme omvang van de nog op te lossen schades baart grote zorgen. De financiële, bouwkundige en emotionele schade geleden door aardbevingen mag niet voortduren.”

Schadeprotocol NAM grote boosdoener

Het protocol voor schadeafhandeling is volgens Vereniging Eigen Huis (VEH) de grootste boosdoener. Het door de NAM opgestelde schadeprotocol is “bedoeld als een laagdrempelig en voor bewoners kosteloos alternatief voor de gang naar de rechter”, zegt de gasexploitant.

Het water staat de Groningers tot aan de lippen

VEH is keihard in haar oordeel: “Het protocol is in de praktijk waardeloos gebleken en leidt tot stagnatie. De menselijke maat verloor het steeds van de formele procedures.”

Kritiek na uitzending Brandpunt 

In een uitzending van Brandpunt vorige week, hekelt het grootste taxatiebureau van Nederland de manier waarop de NAM de schade in het Groningse aardbevingsgebied afhandelt.

Algemeen directeur Ad Westerhof van Troostwijk B.V. stelt dat de NAM sturend en systematisch werkt in de schadeafhandeling, met name door het gebruik van het schadeprotocol. “Het wordt gezien als een bijbel, maar het is niet meer dan een kookboek.”

Naar aanleiding van de uitzending liet de NAM weten dat adviezen van Vereniging Eigen Huis in het schadeprotocol zijn verwerkt. “Deze claim is in onze optiek pertinent onjuist. De aanbevelingen van de vereniging zijn niet overgenomen,” zegt Eigen Huis.

De enorme omvang van de nog op te lossen schades baart grote zorgen

Ook zet ze grote vraagtekens bij de gepresenteerde cijfers over de schadeafhandeling. Er wordt door de betrokken organisaties een veelheid aan cijfers geleverd die sterk van elkaar verschillen. “De aangeleverde cijfers van de Nationaal Coördinator Groningen zijn volstrekt ontoereikend om zicht te houden op de ontwikkelingen.”

Goochelen met cijfers

Eigen Huis vraagt zich zelfs af of er gegoocheld wordt met de cijfers. “Onduidelijke cijfers bieden de mogelijkheid om de waarheid te verdoezelen. De enorme omvang van de nog op te lossen schades baart grote zorgen.”

Dringende oproep

In de brief aan de Tweede Kamer doet Vereniging Eigen Huis een dringende oproep een einde te maken aan het polderen in Groningen. Ze vindt dat de gedupeerden van aardbevingsschade direct geholpen moeten worden. “Het water staat de gedupeerden in Groningen tot aan de lippen.”

De Vereniging constateert dat “vergoeding en herstel van schade stagneert bij een grote groep bewoners. Het aardbevingsbestendig maken van woningen komt maar heel langzaam op gang. Compensatie voor de vaak forse waardedaling blijft steken in een veelheid van onderzoek.”