brandpunt+

Reactie

Reactie van de NAM

De reactie van Sander van Rootselaar, woordvoerder van de NAM, naar aanleiding van de uitzending van Brandpunt van 7 juni 2016.

Inzake uitspraken van Troostwijk :

 • We zijn verbaasd door de uitgesproken mening van dhr. Westerhof van Troostwijk Real Estate. Uit de opmerkingen van dhr. Westerhof blijkt dat hij niet bekend is met het schadeprotocol.
 • Zo wordt er enkel gewerkt met gecertificeerde schade-experts. De contra-expert wordt aangewezen door de bewoner zelf, maar moet ook gecertificeerd zijn.
 • Bewoners zijn verder niet verplicht om het schadeprotocol te volgen. Het is bedoeld als een laagdrempelig en voor de bewoner kosteloos alternatief voor de gang naar de rechter.
 • Troostwijk Real Estate is tot op heden bij geen enkel dossier over aardbevingsschade betrokken. Het bureau heeft haar mening nog niet eerder gedeeld met NAM of CVW.

Inzake zaak Nijhoff:

 • Het heeft onze voorkeur om samen met de bewoner tot een oplossing te komen. Er zijn ruim 52.000 schademeldingen afgehandeld. Daarvan zijn tot op heden 2 zaken voor de rechter gekomen (0,00003%).
 • Zo’n 15.000 zaken zijn momenteel in verschillende stadia van het schadeproces in behandeling bij CVW. Het is aan CVW om tot overeenkomsten te komen met deze claimanten.
 • De eerste een tweede expert zijn het niet eens over de oorzaak van de schade. Het verschil is groot. Normaal gesproken zou de zaak worden voorgelegd aan een derde expert. Deze wordt gezamenlijk gekozen door de eerste en tweede expert, dus met invloed van de bewoner. De heer Nijhoff verkiest echter de gang naar de rechter. Procederen is altijd mogelijk.
 • NAM heeft meerdere keren geprobeerd het gesprek aan te gaan met de heer Nijhoff, ook tijdens de rechtszaak. De heer Nijhoff weigert een gesprek aan te gaan om tot een oplossing te komen.
 • De uitnodiging van NAM blijft staan – we verkiezen een oplossing boven een rechtszaak.

Reactie schadeproces:

 • Vanaf januari 2015 is het schadeproces gefaseerd overgedragen aan Centrum Veilig Wonen. Het oplossen van complexe schadedossiers wordt vanaf januari 2016 gecoördineerd door de Nationaal Coördinator. Door deze ontwikkelingen staat NAM op afstand van de schade-afhandeling. 
 • Schade-experts hebben een opleiding gevolgd om zelfstandig te beoordelen of schade is veroorzaakt door aardbevingen of door een andere oorzaak.
 • Wanneer een bewoner niet eens is met het oordeel van de schade-expert, dan kan hij een zelfgekozen contra-expert vragen om de schade te beoordelen. Als de experts het niet eens worden, dan kan vanaf mei 2015 de zaak voorgelegd worden aan een arbiter. Het volledige proces wordt vergoed door CVW. De bewoner heeft gedurende het proces altijd de mogelijkheid om de zaak voor te leggen aan een rechter.
 • Het schadeprotocol en schadehandboek zijn bedoeld om de stappen van het schadeproces inzichtelijk te maken, evenals de mogelijke oorzaken van schade. Hierdoor weet de bewoner wat hij kan verwachten na zijn schademelding. De experts dienen op basis van hun eigen technische kundigheid (‘expertise’) de schade te beoordelen.
 • Ook wij zien ruimte voor verbetering en staan open voor adviezen van buitenaf. Het schadeprotocol is opgesteld i.s.m. maatschappelijke organisaties. Adviezen van o.a. Vereniging Eigen Huis en de Groninger Bodem Beweging zijn erin verwerkt.
 • Momenteel werkt CVW samen met de NCG aan de volgende update van het schadeprotocol. Belangrijk punt hierbij is dat kwaliteitseisen formeel worden vastgelegd voor eerstelijns en contra-experts. Ook zal het handboek aardbevingsschade worden herzien en extern worden gereviewed.

LEES OOK