brandpunt+

Reactie

Reactie: Kinesioloog van Silas

Ter inleiding wil ik melden dat kinesiologen die lid zijn van de Beroepsvereniging voor Kinesiologie (BvK) allen minimaal een vierjarige opleiding kinesiologie hebben gevolgd op hbo-niveau. Inclusief medische basiskennis op hbo-niveau.

De meeste kinesiologen BvK hebben bovendien aanvullende specialisaties en aanvullende opleidingen gevolgd en zijn daardoor binnen de aanvullende gezondheidszorg op een hoog niveau gekwalificeerd.

Elke kinesioloog die lid is van de BvK is tevens lid van een overkoepelende organisatie die de kwaliteit van het beroep van kinesioloog en zijn handelingen bewaakt. Bijvoorbeeld het Nederlands Instituut voor Belangenbehartiging Integrale Gezondheidszorg (NIBIG). De meeste BvK-kinesiologen zijn lid van de stichting RBCZ. Dit is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren in de complementaire zorg (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. Naast registratie en certificatie biedt RBCZ een onafhankelijk tuchtrecht. Dit is ondergebracht in een aparte stichting: Stichting TCZ (Tuchtrecht Complementaire Zorg).

Een door de BvK erkend kinesioloog valt als zorgaanbieder onder de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). De Wkkgz is door de overheid vastgesteld. Het is dit jaar voor het eerst dat kinesiologen ook onder de Wkkgz vallen; een nieuwe situatie binnen de gezondheidszorg.

U heeft op mijn website kunnen lezen dat ik aan alle voornoemde kwalificaties voldoe.

Verder het volgende. U vraagt gedetailleerde informatie over de behandeling van een mogelijke cliënt van mij. Ik neem aan dat u op de hoogte bent van het feit dat ik over mijn cliënten geen informatie mag verstrekken zonder schriftelijke toestemming vooraf van de betreffende cliënt of zijn ouders/verzorgers. Ik vind het opmerkelijk dat een kinderarts u doorverwijst naar mij voor informatie over een cliënt of patiënt die zowel hij als ik assisteer in het verbeteren van de gezondheid. De desbetreffende kinderarts heeft met mij nog geen contact opgenomen.

Uiteraard stelt een kinesioloog geen medische diagnoses. Een kinesioloog tracht samen met de cliënt het zelfherstellend vermogen van de cliënt te activeren met behulp van diverse technieken met als doel een onbalans ongedaan te maken. Een voorbeeld hiervan is allergieën elimineren. Een kinesioloog kan hierbij desgewenst ondersteunend werk doen voor een medicus. Bijvoorbeeld door informatie te vinden over de oorzaken van de desbetreffende allergie of emotionele factoren die een rol spelen.

Dat ik samenwerking bepleit tussen de diverse zorgaanbieders moge duidelijk zijn. Wellicht had ook ik in overleg met de ouders van mijn cliënt daar meer aandacht aan kunnen geven. Het vraagt georganiseerde aandacht om de samenwerking tussen het reguliere medische veld en de aanvullende zorg (bijvoorbeeld vanuit kinesiologie) beter vorm te geven.

LEES OOK