brandpunt+

Video

Nederlandse oorlogsmisdaden lange tijd in doofpot gestopt

Bart Ruijs

Martine Braam

Nederland heeft zich tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog van 1945 tot 1950 structureel schuldig gemaakt aan oorlogsmisdaden. Dat blijkt uit onderzoek van historicus Gert Oostindie, die zijn resultaten in Brandpunt onthult.

"Het uitroeien van dorpen, het in de brand steken van dorpen, kijken wie er uit komt en daar dan weer op schieten, gevangen genomen mensen fusilleren zonder dat er een proces is geweest, martelingen", somt Oostindie in de uitzending op.

In het boek 'Soldaat in Indonesië' dat morgen verschijnt, zijn bijna zevenhonderd egodocumenten van soldaten zelf (dagboeken, brieven, biografieën en memoires) op een rij gezet. Hierin worden meer dan 800 verschillende oorlogsmisdaden beschreven, begaan door Nederlandse militairen tijdens de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Oostindie komt tot de conclusie dat het totaal aantal oorlogsmisdaden niet in de honderden, maar in de tienduizenden loopt.

Oostindie: "Als het zo vaak daar gebeurde, moet je niet meer praten over excessen, dat is heel verhullend, dan moet je praten over oorlogsmisdaden en dan moet je ook durven zeggen: dit gebeurde zo vaak dat het niet incidenteel was maar structureel."

Tot op de dag van vandaag is er door de politiek nooit over het Nederlands militair optreden in ruime zin gesproken. Oostindie roept dan ook op tot een grootschalig, breed politiek onderzoek.