brandpunt+

Video

Mobiele mensenhandel uit Eritrea

Aart Zeeman

Na de Syriërs zijn de Eritreeërs de grootste groep vluchtelingen die naar ons land komt. Aart Zeeman ging samen met hoogleraar Mirjam van Reisen naar de grens tussen Eritrea en Ethiopie. Daar stuitten zij op zaken die vraagtekens zetten bij het Nederlandse beleid: het lijkt er op dat de maatregelen om de stroom vluchtelingen uit Eritrea te beperken eerder tot meer vluchtelingen leidt dan tot minder.